Obecní knihovna v Třemešné


Knihovna poskytuje tyto služby:


  • půjčování knih a časopisů z vlastního i výměnného fondu (minimálně 2x ročně je obměňován soubor knih zapůjčený z Regionálního knihovnického centra Bruntál)
  • meziknihovní výpůjční služba - zprostředkování knih z jiných knihoven
  • studium materiálů v prostorách knihovny
  • odborná pomoc při vyhledávání knih
  • přístup na internet zdarma pro čtenáře knihovny